Ronald Robertson

Tùng Dzũ

Blogger
  • Emailcontact.tungdzu@gmail.com
  • Phone0973.963.268
  • Birthday13 September, 1992
  • LocationĐà Nẵng, Việt Nam

10 ĐIỀU BẠN CẦN PHẢI BIẾT TRƯỚC KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK 2022

 10 ĐIỀU BẠN CẦN PHẢI BIẾT TRƯỚC KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK 2021
1.Tôi đã cố thử trước đó nhưng nó không hoạt động, bạn cần phải học vài thứ, bạn có làm nó theo trình tự từ A tới Z , họ có đưa bạn các mẫu để sử dụng và chúng ta có tài nguyên khi cần dùng.

2.Những gì cho những ông lớn sẽ không dành cho tôi.

3.Khách hàng không có ở trên facebook, nó không đúng cho mọi người, tùy thuộc vào thời gian họ dành ở đó, bạn không thể tiếp cận  họ

4.Nó không hoạt động cho b2b hoặc kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, nó không đúng , bởi vì những người đứng đầu doanh nghiệp, trưởng phòng thì khi về nhà họ cũng là người cha, người mẹ khi ở trên facebook.

5.Cách target tối nhất là thu hẹp đối tượng. Sai, thu hẹp đối tượng trong quá khứ, facebook đã cập nhật AI của họ, theo cách mà họ đang làm, người tiêu dùng ở trước mặt bạn là nhờ pixel thứ mà chúng ta sẽ phải học tập sau này.

6.Instagram chỉ quảng cáo đến người trẻ. Sai rồi, ở đó có người trẻ, người già, con trai, con gái, đàn ông, phụ nữ để tìm sản phẩm những thứ họ thích, theo dõi và mua.

7.Facebook chỉ có giá trị cho phần đáy của tiếp thị phễu. không chính xác, ngày mà bạn xem tv, ở trên top mang lại khách hàng mới cho bạn và rồi bạn có kênh khác đấu tranh cho đáy phễu của lượng truy cập cuối cùng .Facebook là một phễu đầy đủ : tìm kiếm, tái tương tác, tiếp thị lại.

8.Bật hoặc tắt quảng cáo sẽ giúp hiệu suất quảng cáo.không chính xác, facebook cần càng nhiều dữ liệu càng tốt, giữ cho quảng cáo bạn tiếp tục chạy để tìm cách tìm hiểu tối ưu nó.

9.Người dùng sẽ không chuyển đổi trên quảng cáo facebook khi lần đầu tiên họ thấy nó. không chính xác, nếu quảng cáo nhắm đến mục tiêu chính xác, bài viết tốt,  và quảng cáo nói đến người tiêu dùng thì sẽ không mất nhiều hơn 1 chạm.

10.Facebook thay đổi rất nhanh, thông tin của bạn sẽ bị lỗi thời. những thứ chúng ta đang học đã được chứng minh, trong 6 7 năm qua, mặc dù nền tảng có thể thay đổi nhưng cấu trúc và mẫu sẽ không thay đổi. Quan trọng vẫn là tư duy Marketing của bạn.


Nhận xét

Youtube