Ronald Robertson

Tùng Dzũ

Blogger
  • Emailcontact.tungdzu@gmail.com
  • Phone0973.963.268
  • Birthday13 September, 1992
  • LocationĐà Nẵng, Việt Nam

LOSER LUÔN THAN VÃN, WINNER LUÔN TIẾN TỚI


 LOSER LUÔN THAN VÃN, WINNER LUÔN TIẾN TỚI


99% mọi người nói về mục tiêu của họ

1% làm cho nó xảy ra và trở thành hiện thực...

Bạn muốn biết tại sao chỉ có 1% làm cho nó xảy ra?

Bởi vì chiến thắng rất khó.

Chiến thắng đòi hỏi sự hy sinh, gan góc và nó đòi hỏi bạn phải xử lý sự mớ hỗn loạn trong cuộc sống này...

Và 99% mọi người không thể làm điều đó!

Nghe này, tôi đã từng là một trong những người ít nói, tự ti về bản thân, và thiếu sự quyết đoán...

Cho đến khi tôi làm điều mà 99% KHÔNG sẵn sàng làm ...

Tôi đã tái tạo lại chính mình.

Và bất cứ ai đọc bài đăng này cũng có thể làm như vậy.

Nhưng chỉ 1% trong số bạn sẽ làm được. Nó phụ thuộc vào mức độ tồi tệ mà bạn muốn nó.

... Nếu bạn sẵn sàng thay đổi.

Tương lai của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó...

Nhận xét

Youtube