Ronald Robertson

Tùng Dzũ

Blogger
  • Emailcontact.tungdzu@gmail.com
  • Phone0973.963.268
  • Birthday13 September, 1992
  • LocationĐà Nẵng, Việt Nam

3 Sai Lầm Mà Các Doanh Nghiệp Nhỏ Mắc Phải Khi Sử Dụng Mạng Xã Hội

 


3 sai lầm mà các doanh nghiệp nhỏ mắc phải khi sử dụng mạng xã hội

1️⃣ Không có chiến lược truyền thông xã hội: điều này rất quan trọng! Đăng nội dung nhất quán có liên quan đến thương hiệu của bạn và có giá trị đối với những người theo dõi bạn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển. ⁠
2️⃣ Không có đối tượng mục tiêu: Biết đối tượng mục tiêu của bạn là rất quan trọng mọi lúc, ngay cả khi bạn không chạy quảng cáo Facebook và Instagram. Có một đối tượng mục tiêu đã định sẽ cho phép bạn tạo nội dung cụ thể cho nhóm đối tượng đó và cuối cùng là phát triển tài khoản xã hội và thương hiệu của bạn.
3️⃣ Tương tác ít với những người theo dõi: Để duy trì lượng theo dõi của bạn trên mạng xã hội và phát triển tài khoản của bạn (và doanh nghiệp của bạn), điều quan trọng là phải thường xuyên tương tác và tương tác với những người theo dõi của bạn! 🤓

Nhận xét

Youtube