Ronald Robertson

Tùng Dzũ

Blogger
  • Emailcontact.tungdzu@gmail.com
  • Phone0973.963.268
  • Birthday13 September, 1992
  • LocationĐà Nẵng, Việt Nam

BẢY BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ TẠO KHÓA HỌC ONLINE ĐẦU TIÊN CỦA BẠN!!!


 BẢY BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ TẠO KHÓA HỌC ONLINE ĐẦU TIÊN CỦA BẠN !!!

BƯỚC 1. Quyết định lợi ích cuối cùng mà mọi người sẽ nhận được từ khóa học của bạn.
BƯỚC 2. Đặt tên cho khóa học của bạn và BAO GỒM lợi ích trong tên.
Ví Dụ:
- 30 ngày để trở thành Chuyên Gia
- Học viện Chuyên Gia
- Đẹp trai sẽ không bao giờ sai
BƯỚC 3. Đưa ra 4 hoặc 6 hoặc 8 phần nội dung chính mà bạn sẽ dạy.
BƯỚC 4. Dưới mỗi mô-đun, hãy viết ra tất cả nội dung của bạn. Điều này sẽ bao gồm hướng dẫn, ví dụ, danh sách kiểm tra, dấu đầu dòng và các bước hành động.
BƯỚC 5. Tạo mô-đun của bạn, sau đó tạo video CHÀO MỪNG cho khóa học của bạn. Trong video này, bạn sẽ xem qua từng học phần và nói về những gì bạn sẽ giảng dạy.
BƯỚC 6. Tạo QUẢNG CÁO / WEBINAR của bạn bằng cách sử dụng phác thảo bạn đã tạo. Vào cuối hội thảo trên web, hãy cung cấp khóa học của bạn.
Khi họ MUA, hãy hướng họ đến video CHÀO MỪNG.
BƯỚC 7. Làm mới và lặp lại !!! Xây dựng một đế chế của bạn !!!!

Nhận xét

Youtube