Ronald Robertson

Tùng Dzũ

Blogger
  • Emailcontact.tungdzu@gmail.com
  • Phone0973.963.268
  • Birthday13 September, 1992
  • LocationĐà Nẵng, Việt Nam

BẠN NÊN THEO DÕI NHỮNG CHỈ SỐ NÀO KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK

 

BẠN NÊN THEO DÕI NHỮNG CHỈ SỐ NÀO KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK

Phạm vi tiếp cận:

-Reach cho bạn biết số người đã xem bài đăng của bạn; nó chỉ được tính khi một quảng cáo hoặc bài đăng đến được với một người duy nhất. Phạm vi tiếp cận sẽ luôn nhỏ hơn số lần hiển thị vì một lần hiển thị hiển thị tất cả các lượt xem, bao gồm nhiều lượt xem từ cùng một người.

Số lần hiển thị:

Tổng số lần quảng cáo của bạn được hiển thị. Điều này khác với Phạm vi tiếp cận, là số lượng cá nhân đã xem quảng cáo của bạn.

Cost Per 1,000 Impressions (CPM):

Chi phí trung bình để hiển thị quảng cáo của bạn 1.000 lần. Hãy coi đây là thẻ giá của Facebook; nó thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu đối với đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu tại thời điểm bạn đang chạy quảng cáo.

Tần suất:

Số lần trung bình mỗi cá nhân đã xem quảng cáo của bạn. Được tính bằng Hiển thị chia cho Phạm vi tiếp cận. Đây là một số liệu quan trọng cần chú ý để đảm bảo rằng bạn không làm khán giả quá lạm dụng quảng cáo của mình.

Số tiền đã chi:

Số tiền bạn đã chi cho việc chạy quảng cáo của mình cho đến nay. Điều này do bạn đặt trong phần Ngân sách của bộ quảng cáo của bạn.

Liên kết Tỷ lệ nhấp (CTR), còn gọi là CTR của trang web:

Phần trăm số người đã xem quảng cáo của bạn và nhấp vào trang chọn tham gia của bạn. Được tính bằng cách lấy số lần Nhấp vào liên kết chia cho Số lần hiển thị.

Link Click:

Số người đã nhấp vào quảng cáo của bạn và được chuyển hướng đến trang chọn tham gia của bạn. Đây là một số liệu tốt để sử dụng để ước tính số lượng người đã truy cập vào trang chọn tham gia của bạn.

CPC (Liên kết):

Chi phí trung bình của mỗi nhấp chuột từ quảng cáo đến trang web của bạn. Được tính bằng cách lấy Số tiền đã chi chia cho số lần nhấp vào liên kết.

Khách hàng tiềm năng:

Số lượng người đã đăng ký trên trang đích của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo Facebook của bạn.
Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng: cho đến nay, bạn đã phải trả bao nhiêu cho mỗi lần đăng ký. Được tính bằng cách lấy Số tiền đã chi.

Nhận xét

Youtube