Tùng Dzũ Media & Education. ( Tôi , “chúng tôi” hoặc “chúng ta ) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư thông qua Chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách quyền riêng tư này quản lý quyền truy cập và sử dụng Tungdzu.com của bạn, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Tungdzu.com (“Trang web”), cho dù với tư cách là khách hay người dùng đã đăng ký.

Khi truy cập Trang web, Chúng ta sẽ tìm hiểu một số thông tin nhất định về bạn, cả tự động và thông qua các hành động tự nguyện mà bạn có thể thực hiện trong quá trình truy cập. Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web và trong email, văn bản hoặc tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc bằng cách nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản sử dụng khi tùy chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo Chính sách quyền riêng tư. Nếu bạn không muốn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

 
TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho hoặc trên Trang web. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Trang web này hoặc trên hoặc thông qua bất kỳ tính năng nào của nó/đăng ký trên Trang web, thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào thông qua Trang web, sử dụng bất kỳ tính năng tương tác hoặc nhận xét công khai nào của Trang web này hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ tên hiển thị hoặc tên người dùng nào bạn có thể sử dụng.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact.tungdzu@gmail.com.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Khi bạn truy cập Trang web, Công ty sẽ tìm hiểu một số thông tin nhất định về bạn trong quá trình bạn truy cập.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Trang web cung cấp nhiều nơi khác nhau để người dùng cung cấp thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin mà người dùng cung cấp bằng cách điền vào biểu mẫu trên Trang web, liên lạc với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, trả lời khảo sát, truy vấn tìm kiếm trên tính năng tìm kiếm của chúng tôi, đưa ra nhận xét hoặc phản hồi khác và cung cấp thông tin khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ qua Trang web .

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ được yêu cầu, nhằm cải thiện hiệu suất tổng thể của chúng tôi và cung cấp cho bạn các ưu đãi, khuyến mãi và thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Khi bạn điều hướng qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động bao gồm Google Analytics để thu thập thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web và kiểu mẫu của bạn. Điều này thường sẽ bao gồm thông tin về vị trí của bạn, mô hình lưu lượng truy cập của bạn thông qua trang web của chúng tôi và mọi thông tin liên lạc giữa máy tính của bạn và Trang web của chúng tôi. Ngoài những nội dung khác, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về loại máy tính bạn sử dụng, kết nối Internet, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động được sử dụng cho dữ liệu thống kê và sẽ không bao gồm thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện Trang web và các dịch vụ cung cấp của chúng tôi. Trong phạm vi bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ liên kết thông tin được thu thập tự động với thông tin cá nhân của bạn.

 

SỬ DỤNG COOKIE VÀ PIXEL

Tương tự như các trang web thương mại khác, trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn gọi là “cookie” và nhật ký máy chủ để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Thông tin được thu thập thông qua cookie và nhật ký máy chủ có thể bao gồm ngày và giờ truy cập, các trang đã xem, thời gian truy cập trang web của chúng tôi và các trang web được truy cập ngay trước và ngay sau trang web của chúng tôi, cũng như địa chỉ IP của bạn.

Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Khi bạn truy cập một trang web, máy tính của trang web đó sẽ yêu cầu máy tính của bạn cho phép lưu trữ tệp này trong một phần ổ cứng được chỉ định riêng cho cookie. Mỗi trang web có thể gửi cookie riêng đến trình duyệt của bạn nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập vào các cookie mà nó đã gửi cho bạn chứ không phải các cookie do các trang web khác gửi cho bạn .

Chúng tôi có quyền sử dụng các cookie có công nghệ tương đương, bao gồm cả pixel phương tiện truyền thông xã hội. Những pixel này cho phép các trang truyền thông xã hội theo dõi khách truy cập vào các trang web bên ngoài để điều chỉnh thông điệp quảng cáo mà người dùng nhìn thấy khi truy cập trang web truyền thông xã hội đó. Công ty có quyền sử dụng các pixel này theo chính sách của các trang truyền thông xã hội khác nhau.​

VIỆC SỬ DỤNG COOKIE CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm cả quảng cáo, trên Trang web được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể chỉ sử dụng cookie hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau cũng như các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo (hành vi) dựa trên sở thích hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm.

THÔNG TIN EMAIL

Nếu bạn chọn liên lạc với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email của bạn cùng với địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự cho các thông tin liên lạc điện tử mà chúng tôi sử dụng để duy trì thông tin nhận được trực tuyến, thư và điện thoại. Điều này cũng áp dụng khi bạn đăng ký trang web của chúng tôi, đăng ký thông qua bất kỳ hình thức nào của chúng tôi bằng địa chỉ email của bạn hoặc mua hàng trên trang web này. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách email bên dưới.

CHÍNH SÁCH EMAIL

Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn. Chúng tôi không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách đăng ký của mình cho bên thứ ba và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ được cho phép trong phần có tiêu đề Tiết lộ thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin bạn gửi qua e-mail theo luật liên bang hiện hành.

Để tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các email được gửi từ tổ chức của chúng tôi sẽ nêu rõ email đó đến từ ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Ngoài ra, tất cả các email cũng sẽ chứa thông tin ngắn gọn về cách xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi để bạn không nhận được thêm email liên lạc nào từ chúng tôi.

Email của chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi bằng cách đọc hướng dẫn hủy đăng ký nằm ở cuối bất kỳ email nào họ nhận được từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Người dùng không còn muốn nhận bản tin hoặc tài liệu quảng cáo của chúng tôi có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong e-mail.

CÁCH THỨC VÀ LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN

Công ty thu thập thông tin của bạn để ghi lại và hỗ trợ việc bạn tham gia vào các hoạt động bạn chọn. Nếu bạn đăng ký tải xuống một cuốn sách hoặc tài nguyên, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và/hoặc mua sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để theo dõi sở thích của bạn và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ bạn đã chọn nhận cũng như mọi sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan. Với tư cách là khách truy cập Trang web này, bạn có thể tham gia vào hầu hết các hoạt động mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chỉ khi bạn muốn tải xuống các tài nguyên và/hoặc đăng ký dịch vụ thì bạn mới được yêu cầu cung cấp thông tin.

Nếu bạn chọn nhận bất kỳ tài nguyên miễn phí nào, tham gia bất kỳ chương trình đào tạo miễn phí nào, đăng ký hội thảo trên web, đăng ký sự kiện trực tiếp, đăng ký hội thảo hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào do Chúng tôi bán trên Trang web này, chúng tôi sẽ tự động đăng ký cho bạn để nhận bản tin email miễn phí của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận bản tin này, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Chúng tôi bao gồm liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi email chúng tôi gửi. Nếu gặp khó khăn khi hủy đăng ký, bạn có thể gửi email đến contact.tungdzu@gmail.com để yêu cầu hủy đăng ký nhận các email trong tương lai.

Nếu bạn chọn nhận bất kỳ tài nguyên miễn phí nào, tham gia bất kỳ chương trình đào tạo miễn phí nào, đăng ký hội thảo trên web, đăng ký sự kiện trực tiếp, đăng ký hội thảo hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào do Chúng tôi bán trên Trang web này, chúng tôi sẽ chỉ đăng ký cho bạn nhận bản tin email miễn phí của chúng tôi nếu bạn hoàn toàn đồng ý với nó. Nếu bạn không muốn nhận bản tin này, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Chúng tôi bao gồm liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi email chúng tôi gửi. Nếu gặp khó khăn khi hủy đăng ký, bạn có thể gửi email đến contact.tungdzu@gmail.com để yêu cầu hủy đăng ký nhận các email trong tương lai.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích giới thiệu Trang web của chúng tôi và nội dung của nó cho bạn, cung cấp cho bạn thông tin, cung cấp cho bạn các ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ, cung cấp cho bạn thông tin về đăng ký và sản phẩm của bạn, thực hiện bất kỳ hợp đồng nào giữa bạn và Công ty, quản lý các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ khách hàng và cung cấp các mặt hàng và dịch vụ khác cho khách hàng và khách hàng tiềm năng của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để đề nghị bạn mua sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp để đổi lấy khoản hoa hồng do bên thứ ba đó trả cho chúng tôi. Nếu bạn chọn tham gia các chương trình khuyến mãi như vậy, các bên thứ ba sẽ nhận được thông tin của bạn.

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với đặc điểm cá nhân, sở thích và hoạt động của bạn.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không bán, thuê, cho thuê hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin nào được thu thập dù là tự động hay thông qua hành động tự nguyện của bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty con, chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, bao gồm luật sư hoặc cơ quan thu nợ, khi cần thiết để thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Công ty.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ người kế nhiệm nào có lợi ích trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả các khẳng định và/hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi bị buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý, nói cách khác, khi chúng tôi có thiện chí tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc khi bị tòa án hoặc tổ chức chính phủ khác buộc phải làm như vậy.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN VÀ TRUYỀN THÔNG TIN AN TOÀN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập tự động. Điều này bao gồm việc sử dụng các giao thức bảo mật tiêu chuẩn và chỉ làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba có uy tín. Email không được công nhận là phương tiện liên lạc an toàn. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email. Tuy nhiên, làm như vậy được cho phép, nhưng bạn phải tự chịu rủi ro. Một số thông tin bạn có thể nhập trên trang web của chúng tôi có thể được truyền an toàn thông qua phương tiện bảo mật được gọi là Lớp cổng bảo mật hoặc SSL. Thông tin Thẻ Tín dụng và các thông tin nhạy cảm khác không bao giờ được truyền qua email.

Chúng tôi có thể sử dụng các chương trình phần mềm để tạo số liệu thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của chúng tôi, thông tin nào được quan tâm nhiều nhất và ít nhất, xác định thông số kỹ thuật thiết kế và xác định hiệu suất hệ thống hoặc Các khu vực có vấn đề.

Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng dịch vụ này luôn có sẵn cho tất cả người dùng, Công ty sử dụng các chương trình phần mềm để giám sát lưu lượng truy cập mạng nhằm xác định các nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây ra thiệt hại.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn và/hoặc thông qua thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày chính sách quyền riêng tư được sửa đổi lần cuối được xác định ở cuối trang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi có địa chỉ email hoạt động và có thể gửi cập nhật cho bạn, đồng thời truy cập định kỳ Trang web của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư này để kiểm tra mọi thay đổi.

QUYỀN GDPR CỦA KHÁCH TRUY CẬP

Bạn có quyền nhận một số thông tin nhất định và có một số quyền nhất định theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Những quyền đó bao gồm:

Chúng tôi sẽ giữ lại mọi thông tin bạn chọn cung cấp cho chúng tôi cho đến thời điểm trước: (a) bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin, (b) quyết định ngừng sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu hiện tại của chúng tôi hoặc (c) Công ty quyết định rằng giá trị của việc lưu giữ dữ liệu lớn hơn chi phí để lưu giữ nó.

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của mình mà Công ty lưu trữ và có quyền chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu của mình.

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình và quyền về tính di động của dữ liệu của bạn.

Trong phạm vi bạn đã đồng ý cho Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý xảy ra trước khi bạn rút lại sự đồng ý.

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin được yêu cầu hợp lý để ký kết hợp đồng với bạn. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp sự đồng ý cho bất kỳ quá trình xử lý không cần thiết nào như một điều kiện để ký kết hợp đồng với chúng tôi.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Tùng Dzũ Media & Education hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Chính sách quyền riêng tư:

Địa chỉ Email: contact.tungdzu@gmail.com

Có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2023

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 10 năm 2023