Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Tùng Dzũ Media & Education. ( "Tôi", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi" ).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, cùng với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật , chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Tungdzu.com, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Tungdzu.com“Trang web” ), cho dù với tư cách là khách hay một người dùng đã đăng ký.


Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố từ chối trách nhiệm trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc bằng cách nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản sử dụng khi tùy chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Nếu bạn không muốn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.​


CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC VÀ THÔNG TIN

Thông tin có trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống thông qua trang web này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.​

LỜI KHUYÊN KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP

Thông tin có trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống thông qua trang web này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hoặc hiểu là lời khuyên chuyên môn. Mặc dù nhân viên và/hoặc chủ sở hữu của Chúng tôi là những chuyên gia và thông tin được cung cấp trên Trang web này liên quan đến các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn của Chúng tôi, nhưng thông tin trên Trang web này không thể thay thế cho lời khuyên từ một chuyên gia hiểu rõ sự thật. và hoàn cảnh của hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống là chính xác và cung cấp thông tin có giá trị. Bất kể điều gì trái ngược, không có gì có sẵn trên hoặc thông qua Trang web này được hiểu là khuyến nghị mà bạn không nên tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia để giải quyết thông tin cụ thể của mình. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia.

Chúng tôi cũng như bất kỳ nhân viên hoặc chủ sở hữu nào của Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trên trang web này hoặc về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải do không tìm kiếm lời khuyên có thẩm quyền từ một chuyên gia quen thuộc với tình huống của bạn. ]

KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ CHUYÊN NGHIỆP-KHÁCH HÀNG

Việc bạn sử dụng Trang web này – bao gồm việc thực hiện bất kỳ đề xuất nào được nêu trong Trang web này và/hoặc việc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào có sẵn trên Trang web này – không tạo ra mối quan hệ chuyên nghiệp-khách hàng giữa bạn và Chúng tôi hoặc bất kỳ chuyên gia nào của Chúng tôi.

Chúng tôi không thể chấp nhận bạn làm khách hàng trừ khi và cho đến khi chúng tôi xác định rằng bạn phù hợp và cho đến khi các yêu cầu khác nhau, chẳng hạn như thỏa thuận về phí, được giải quyết. Vì vậy, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi chưa tạo ra bất kỳ mối quan hệ chuyên nghiệp-khách hàng nào bằng việc sử dụng Trang web này.

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận trách nhiệm cá nhân về kết quả hành động của mình. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tổn hại hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin có sẵn trên Trang web này hoặc các tài nguyên có sẵn để tải xuống từ Trang web này. Bạn đồng ý sử dụng phán đoán và tiến hành thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc thực hiện bất kỳ kế hoạch hoặc chính sách nào được đề xuất hoặc đề xuất trên Trang web này.

KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO

Bạn đồng ý rằng Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về kết quả của việc thực hiện bất kỳ hành động nào, cho dù có được khuyến nghị trên Trang web này hay không. Chúng tôi cung cấp các tài nguyên giáo dục và thông tin nhằm giúp người dùng trang web này thành công trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ và các mặt khác. Tuy nhiên, bạn nhận ra rằng thành công hay thất bại cuối cùng của bạn sẽ là kết quả của nỗ lực của chính bạn, tình huống cụ thể của bạn và vô số trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát và/hoặc hiểu biết của Chúng tôi.

Bạn cũng nhận ra rằng kết quả trước đó không đảm bảo kết quả tương tự. Do đó, kết quả mà người khác thu được – cho dù là khách hàng của Chúng tôi hay người khác – áp dụng các nguyên tắc nêu trên Trang web này không đảm bảo rằng bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sẽ có thể đạt được kết quả tương tự.

LỖI VÀ THIẾU SÓT

Trang web World Wide Web này là một nguồn tài nguyên công cộng chứa thông tin chung được dự định nhưng không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là chính xác, nhưng chúng tôi không thể tuyên bố rằng Trang web này không có lỗi. Bạn chấp nhận rằng thông tin trên Trang web này có thể sai và đồng ý tiến hành thẩm định để xác minh mọi thông tin thu được từ Trang web này và/hoặc các tài nguyên có sẵn trên đó trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Bạn đồng ý rõ ràng không dựa vào bất kỳ thông tin nào có trên trang web này.​

ĐÁNH GIÁ​

Vào những thời điểm khác nhau, chúng tôi có thể cung cấp các đánh giá về sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài nguyên khác. Điều này có thể bao gồm các bài đánh giá về sách, dịch vụ và/hoặc ứng dụng phần mềm. Bất kỳ đánh giá nào như vậy sẽ thể hiện ý kiến ​​thiện chí của tác giả đánh giá đó. Các sản phẩm và dịch vụ được đánh giá có thể được cung cấp miễn phí cho Chúng tôi hoặc với mức giá giảm nhằm khuyến khích việc đưa ra đánh giá.

Bất kể bất kỳ khoản giảm giá nào như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp đánh giá trung thực về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ này. Bạn nhận ra rằng bạn nên tiến hành thẩm định của riêng mình và không nên chỉ dựa vào bất kỳ đánh giá nào được cung cấp trên trang web này.

Chúng tôi sẽ tiết lộ sự tồn tại của bất kỳ khoản giảm giá hoặc ưu đãi nào nhận được để đổi lấy việc cung cấp đánh giá về sản phẩm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ khoản giảm giá và ưu đãi nào như vậy, hãy gửi email đến support@amyporterfield.com trong đó có tiêu đề của sản phẩm được đánh giá làm dòng chủ đề. Chúng tôi sẽ trả lời qua email và tiết lộ mọi ưu đãi hoặc giảm giá mà chúng tôi nhận được liên quan đến bất kỳ đánh giá nào như vậy.

tiếp thị LIÊN KẾT

Đôi khi, Chúng tôi tham gia tiếp thị liên kết và có thể cho phép đưa các liên kết liên kết vào một số trang của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng nếu/khi bạn nhấp vào hoặc mua hàng qua các liên kết liên kết.

Theo chính sách, Chúng tôi sẽ chỉ liên kết với các sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên, nhà tư vấn và các chuyên gia khác mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại giá trị cho khách hàng và những người theo dõi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi một trong các liên kết tạo thành liên kết liên kết.

Bạn nhận ra rằng trách nhiệm cá nhân của bạn là điều tra xem liệu có bất kỳ ưu đãi liên kết nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn và sẽ mang lại lợi ích cho bạn hay không. Bạn sẽ không dựa vào bất kỳ khuyến nghị, tài liệu tham khảo hoặc thông tin nào do Chúng tôi cung cấp mà thay vào đó sẽ tiến hành điều tra của riêng bạn và sẽ dựa vào cuộc điều tra của bạn để quyết định có nên mua sản phẩm hoặc dịch vụ liên kết hay không.

KHÔNG CÓ XÁC NHẬN

Tùy từng thời điểm, Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn và/hoặc chuyên gia khác. Bất kỳ tài liệu tham khảo nào như vậy không nhằm mục đích xác nhận hoặc tuyên bố rằng thông tin do bên kia cung cấp là chính xác. Chúng tôi cung cấp thông tin này như một tài liệu tham khảo cho người dùng. Bạn có trách nhiệm tiến hành điều tra và đưa ra quyết định của riêng mình về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên, nhà tư vấn và/hoặc chuyên gia nào như vậy.

LỜI CHỨNG THỰC

Tại nhiều nơi khác nhau trên Trang web này, bạn có thể tìm thấy lời chứng thực từ khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web này hoặc bởi Chúng tôi. Những lời chứng thực là những tuyên bố thực tế của khách hàng và/hoặc khách hàng và đã được truyền tải một cách trung thực trên Trang web này.

Mặc dù những lời chứng thực này là những tuyên bố trung thực về kết quả mà những khách hàng và/hoặc khách hàng này thu được, nhưng kết quả mà những khách hàng và/hoặc khách hàng này thu được không nhất thiết phải là điển hình. Bạn đặc biệt công nhận và đồng ý rằng những lời chứng thực không đảm bảo cho kết quả mà bạn hoặc bất kỳ ai khác sẽ đạt được bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web này hoặc bởi Chúng tôi.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ THU NHẬP

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện chính xác các chương trình của chúng tôi và giá trị giáo dục mà chúng mang lại. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong những tài liệu này. Khi chúng tôi trình bày số liệu về doanh thu và doanh số trên trang web và các kênh khác của mình, chúng tôi đang thể hiện những kết quả đặc biệt, không phản ánh trải nghiệm thông thường. Bạn không nên dựa vào bất kỳ thông tin về doanh thu, doanh số hoặc thu nhập nào mà chúng tôi trình bày dưới dạng bất kỳ hình thức hứa hẹn, đảm bảo hoặc kỳ vọng nào về bất kỳ mức độ thành công hoặc thu nhập nào. Kết quả của bạn sẽ được xác định bởi một số yếu tố mà chúng tôi không kiểm soát được, chẳng hạn như điều kiện tài chính, kinh nghiệm, kỹ năng, mức độ nỗ lực, trình độ học vấn và những thay đổi trên thị trường. Điều hành một doanh nghiệp trực tuyến tiềm ẩn rủi ro và việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có trên trang web này là rủi ro của riêng bạn. Theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi, chúng tôi cung cấp nội dung mà không có bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi và truy cập nội dung của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào bạn có thể đưa ra liên quan đến bất kỳ thông tin nào được trình bày hoặc do mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Bất kỳ khiếu nại nào về thu nhập thực tế hoặc ví dụ về kết quả thực tế đều có thể được xác minh theo yêu cầu.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ HIỆU SUẤT HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM, SÁCH HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO GỒM TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

BẠN ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT CHÚNG TÔI VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM HAY MẤT MÁT MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẠN CÓ THỂ BỊ HOẶC PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI DO VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC CÁC TÀI NGUYÊN BẠN CÓ THỂ TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB NÀY . BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ LOẠI THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI HẬU QUẢ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, CÔNG BẰNG HOẶC DO HẬU QUẢ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG HOẶC SẴN CÓ QUA TRANG WEB CÓ THỂ BAO GỒM SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRÊN TRANG WEB BẤT CỨ LÚC NÀO.

CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN VỀ SỰ PHÙ HỢP, TIN CẬY, SẴN SÀNG, KỊP THỜI VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ TRÊN TRANG WEB CHO MỌI MỤC ĐÍCH NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI DƯỚI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU CHUẨN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ MẤT SỬ DỤNG , DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN TRANG WEB, VỚI SỰ TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM NÀO , SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, CHO DỰA DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, LỖI LIÊN QUAN, SỰ CẨN THẬN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG/CƠ QUAN QUYỀN PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO NÀY, BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Tùng Dzũ Media & Education hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Địa chỉ Email: contact.tungdzu@gmail.com


Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 10 năm 2023