Vận hành tổ chức

Vận hành tổ chức

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Phát triển vượt bậc

Phát triển vượt bậc

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Công nghệ tiên phong

Công nghệ tiên phong

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Vận hành tổ chức

Vận hành tổ chức

Tùng Dzũ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực.

Bảng giá dịch vụ Tùng Dzũ
Linh hoạt theo từng nhu cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Tùng Dzũ có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn. Hãy lựa chọn gói dịch vụ Tùng Dzũ phù hợp hoặc liên hệ với Tùng Dzũ Team!

Miễn phí

Miễn phí

 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Xem thông tin 5 user
 • 1 Rule phân phối hội thoại
 • 0 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7
Chi tiết
Cơ bản

120.000 VNĐ

 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • 3 Rules phân phối hội thoại
 • 0 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7
Chi tiết
Nâng cao

250.000 VNĐ

 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • Không giới hạn Rules
 • 20 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7
Chi tiết
Cao cấp

350.000 VNĐ

 • Không giới hạn số cuộc tương tác
 • Không giới hạn xem User
 • Không giới hạn Rules
 • 50 Phân khúc khách hàng
 • Hỗ trợ 24/7
Chi tiết

Liên hệ với chúng tôi